Day: 29 February 2024

ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ରେ “ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ” ଝଡ଼: ଦିଲ୍ଲୀ ମିଡ଼ିଆ ଗସିପ

ଲେଖକ, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଅଭିଜିତ୍ ଆୟର-ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ‘ଦିଲ୍ଲୀ ମିଡିଆ ଗସିପ’ ବିଭାଗ “ଓଡିଶା ରାଜନୀତି” ର ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।…