1 Comment

  1. Mayurbhanj bivajanra kichhi prayajan nahi. Jie bi mayurbhanj ku. Bhago karibaku chahuchhi se nija swartho pai mosudha bonauchhi. Santo santali mayurbhanj ku Asanto karibaku chahuchhi.jadi taha hue , parabarti paristhiti pai se dai rahibo. AKHANDA MAYURBHANJ KI JAY.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*